-7%
Máy gieo hạt lạc đậu phộng 989…
3.000.000  2.800.000 
Mua hàng
-10%
Máy tra hạt ngô (bắp) 988…
2.900.000  2.600.000 
Mua hàng
-6%
Máy vừa gieo hạt vừa bón phân …
3.200.000  3.000.000 
Mua hàng
.