Máy gieo hạt lạc đậu phộng 989

3.000.000  2.800.000 

Máy gieo hạt ngô (bắp), lạc (đậu phộng), hướng dương, đậu tương,…

Máy gieo hạt 989 có 12 mỏ

Khoảng cách gieo hạt cách hạt 13-28cm

Độ sâu gieo hạt 7-8cm

Danh mục:
.