Máy tra hạt ngô (bắp) 988

2.900.000  2.600.000 

Máy gieo hạt ngô (bắp), lạc (đậu phộng), hướng dương, đậu tương,…

Số răng ( miệng xuống giống, phân): 8 răng

Khoảng cách gieo hạt cách hạt 18-28cm

 

Danh mục:
.