Máy vừa gieo hạt vừa bón phân 999

3.200.000  3.000.000 

Máy gieo hạt ngô (bắp), lạc (đậu phộng), hướng dương, đậu tương,…

Máy gieo 2 chức năng vừa tra hạt, vừa bón phân

Số răng ( miệng xuống giống, phân): 14 răng (7 răng tra hạt, 7 răng bón phân)

Khoảng cách gieo hạt cách hạt 23-32cm

Khoảng cách giữa cách mỏ bón phân 25- 34cm

Khoảng cách từ mỏ tra hạt đến mỏ bón phân 7cm

Danh mục:
.